AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Technikum-praktyki


Terminarz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów Technikum nr  2 :


klasa                                      termin                                              ilość tygodni/godzin

2Tac                                07.05 - 01.06.2018r.                        4 /160 

3Ta                          05.02 -  02.03.2018r.                       4 /160

3Tb                          05.02  - 02.03.2018r.                       4 /160

3Tc                           05.02 -  02.03.2018r.                       4 /160

Uwaga! 

Z klasy 2Tac praktykę zawodową w tym roku szkolnym mają tylko uczniowie z kierunku technik obsługi turystycznej.

 

UCZEŃ ZSTiO SKIEROWANY NA PRAKTYKĘ  ZAWODOWĄ MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ:

  1. Legitymację szkolną
  2. Książeczkę zdrowia (podbitą przez lekarza medycyny pracy)- uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej
  3. Ubezpieczenie (szkolne lub prywatne)
  4. Wypełniony dzienniczek praktyk a w nim podpisany regulamin praktyk
  5. Zgodę rodziców
  6. Z wyżej wymienionymi dokumentami należy zgłosić się do kierownika szkolenia praktycznego - p. Anny Wrony