AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Plan lekcji


Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 


   Plan oddziałów


Zastępstwa dostępne są w dzienniku elekrtonicznym