Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

 • Adres

  ul. Perseusza 5 67-200 Głogów

  Gmina Głogów

  Powiat głogowski

  Województwo dolnośląskie

 • Zespół tworzą szkoły:

  ---Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
    Integracyjnymi w Głogowie im.         
    ks. Jana Twardowskiego
  ---Technikum Nr 2 kształcące w zawodach:
       -technik usług fryzjerskich
       -technik obsługi turystycznej
       -technik organizacji reklamy
       - technik fotografii i multimediów
  ---Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 
       -klasy wielozawodowe
 • Sekretariat szkolny

  Sekretariat szkolny jest czynny:
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 07.30-15.30
  Sekretariat uczniowski jest czynny:
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 07.30-15.30
 • Kontakt

  tel.: telefon / faks 076-833-96-34

  tel.: sekretariat uczniowski wew. 31

  e-mail: zszoi.glogow@wp.pllubsekretariat@zstio.glogow.pl

  tel.: dyrektor szkoły wew. 22

  tel.: wicedyrektorzy szkoły wew. 23

  tel.: główny księgowy wew.24

  tel.: Inspektor Danych Osobowych Jędrzej Bajer 533 80 70 40 lub e-mail: iod@odoplus.pl

  tel.: sala w-f wew. 25

  tel.: kadry wew. 27

  tel.: biblioteka wew. 28

  tel.: pokój nauczycielski wew. 29

  tel.: pedagog wew. 30

  tel.: kier. gospodarczy wew. 32

  tel.: pielęgniarka wew. 33

Stanowiska

 • dyrektor szkoły

  mgr Jolanta Zawartka

  tel.: 076-833-96-34 wew. 22

Wiadomości