AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Galeria

TURYSTYKA

Animacje turystyczne przygotowane przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, w których braliśmy udział.

Ilość zdjęć: 25