CHRISTMAS TRADITIONS AND CUSTOMS

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA  W KRAJACH ANGLOSASKICH - oczywiście w języku angielskim.

Prezentacja powinna liczyć max 30 slajdów.  Kryteria oceny :

  • Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
  • Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji.  
  • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film).
  • Techniczna poprawność wykonania.
  • Stopień trudności użytych technik.
  • Estetyka i efekt wizualny.

Prezentacje można wykonać indywidualnie lub zespołowo (max. 2 osoby). Prezentacja musi zawierać slajd tytułowy (temat prezentacji, imię, nazwisko wykonawcy, klasę) oraz slajd końcowy (interaktywny spis treści oraz hiperłączy  wykorzystywanych stron WWW).

Prace konkursowe należy wysyłać do 20 grudnia 2020 r. na adres e-mail jednego z organizatorów konkursu:

p. E. Borowieckiej: edyta.borowiecka@zszoi.com.pl

p. A. Nowak: anna.nowak@zszoi.com.pl

p. G. Wrońskiej: gabriela.wronska@zszoi.com.pl

W tytule maila proszę wpisać nazwę konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2020 roku.

Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone ocena celującą z przedmiotu.