Tutaj powinien być opis

Zasady pracy biblioteki w czasie zdalnego nauczania

W czasie zdalnego nauczania można korzystać z zasobów szkolnej biblioteki z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Poniżej w załączniku znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z biblioteki w czasie epidemii SARS - COV -19.

Zapraszam.

                                                                                                                                                    Ewa Kamińska

Załączniki