Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca 2020 r.

Harmonogram dla klas:

godz.

wejście do szkoły

główne

przy sali gimnastycznej

boczne od strony szkoły nr 10

8:00

1a

1ta

1tb

sala

206

201

203

9:00

1tc

1td

1te

sala

204

205

202

10:00

2a

2ta

2tb

sala

206

201

203

11:00

3ta

3tb

1wza

sala

204

205

202

12:00

3wza

-

3wzb

sala

206

-

203

Uwaga! - Uczniowie klas trzecich wz, oprócz maseczek mają obowiązek posiadać rękawiczki i długopis

13:00

2wza

2wzb

1wzb

sala

204

205

202

 

UWAGA!

  1. Wszyscy obowiązkowo przychodzą w maskach,
    przy drzwiach dezynfekują ręce
  2. Uczniowie wchodzą do sal w podziale na dwie grupy,
    o równych godzinach wchodzą z numerami w dzienniku od 1 do 15,
    pozostali wchodzą po 25 minutach
    np. 8:00-8:20 pierwsza grupa, 8:25-8:50 druga grupa