Zmiana harmonogramu dni wolnych

Informacja o zmianie harmonogramu dni wolnych

W związku z decyzją Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku uprzejmie informujemy, że zmianie ulega harmonogram dni wolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie na rok szkolny 2019/20:

  • W dniach 4-5-6 maja 2020 będą odbywać się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze (w ramach zdalnego nauczania).
  • 8-9-10 czerwca 2020 będą dniami wolnymi od nauki.

 

wicedyrektor D. Stańczak