Tutaj powinien być opis

Drodzy absolwenci! Kilka słów od wychowawców...

W życiu dokonywaliście wielu wyborów, analiz, podsumowań. Często związane to było z różnymi etapami, jakie sobie wyznaczaliście. Kiedy z przedszkolaka stawaliście się uczniami, potem kończąc szkołę podstawową, a w końcu kiedy staliście się dorośli i kończycie szkołę średnią. Przed Wami matura, może studia, udane życie zawodowe, rodzinne… Tak więc kolejne etapy w życiu.

Bywa i tak, że na to nasze, poukładane życie wpływ mają wydarzenia zewnętrzne, jak choćby obecna pandemia. Nie można jej ominąć, usunąć. Kiedy przyszło Wam się mierzyć z okolicznościami, które tak bardzo zweryfikowały Wasze plany, zasiewając wiele niepewności, chciałybyśmy zadedykować Wam przypowieść o sile, jaka tkwi w każdym z Was.

Kiedy wyjdziecie ze szkoły ze świadectwem ukończenia szkoły w ręku, podnieście jakiś kamyk, który znajdziecie pod swymi stopami. Potrzymajcie go w ręku. Niewiele waży. Pewnie jest też mało atrakcyjny na oko. Taki jak tysiące wokół. Ale to właśnie ten podnieśliście spośród setek innych leżących w pyle drogi, w rowach, pośród chaszczy. Właśnie ten został przez Was wybrany i podniesiony.

Czym jest? Kiedyś był potężną skałą, którą miliardy lat rozdrobniły, rozrzucając po świecie. Być może przechowuje w sobie losy stwarzającej się ziemi. ( kto wrażliwszy, może usłyszy jego opowieść…)

Mógł pozostać na poboczu drogi, ale także posłużyć jako materiał budulcowy, zostać przyciskiem do papieru w jakiejś renomowanej kancelarii prawnej czy pamiątką z górskiej wycieczki. Położony na jakiejś nagrobnej płycie mógłby też stać się symbolem czyjejś pamięci. Może mieć wiele zastosowań i wcieleń, choć jest przecież tylko polnym kamieniem.

Życzymy Wam siły polnego kamienia, który trwa mimo zawirowań losu nawet wtedy, kiedy obok niego padają potężne dęby rażone piorunem. Jest silny, choć przecież w swej strukturze kruchy.

Czesław Miłosz napisał w tekście ,,Traktatu moralnego” : ,, Nie jesteś jednak tak bezwolny

I choćbyś był jak kamień polny

Lawina bieg od tego zmienia

Po jakich toczy się kamieniach”.

Niech więc moc polnego kamienia będzie z Wami!

Naj……na nową drogę w pozaszkolnym życiu

życzą wychowawczynie 3a,4tac,4tb