Tutaj powinien być opis

Warsztaty doskonalenia zawodowego eTwining

5 grudnia 2019r. w Warszawie nauczycielki z ZSTiO p. Joanna Szymańska i p. Monika Kopcik wzięły udział w warsztatach doskonalenia zawodowego eTwinning zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.  W warsztatach uczestniczyli nauczyciele z całej Polski. Miały one na celu zapoznanie uczestników z narzędziami programu eTwinning takimi jak eTwinning Live oraz TwinSpace a także zastosowaniem tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych.
 
Podnoszenie kompetencji zawodowych z zakresu programu eTwinning z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby realizowanych przez ZSTiO projektów międzynarodowych.
 
J. Szymańska
M. Kopcik