Tutaj powinien być opis

CYKLICZNE SPOTKANIA Z PATRONAMI WIELKIEJ BRYTANII

 

30 LISTOPADA

DZIEŃ

ŚW. ANDRZEJA

 

 

    KONKURSY dla CIEBIE

  

♦ LAPBOOK  "ZAKOCHAJ SIĘ W SZKOCJI"

♦ QUIZ WIEDZY O SZKOCJI

 

Zgłoszenia do p. Joanny Szymańskiej oraz p. Moniki  Kopcik  do 14.11.2019

 

Prace lapbook należy dostarczyć do 25 listopada 2019 r.

 

 

Regulamin konkursu Zakochaj się w Szkocji

 

CELE

 • Poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
 • Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych twórców.
 • Kształtowanie twórczych postaw oraz rozwój inwencji twórczej.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - IV ZSTiO w Głogowie
 • Autorami wszystkich prac bezwzględnie mają być sami uczniowie. Prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
 • Do Jury zaproszeni będą nauczyciele ZSTiO.
 • Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w przypadku niewystarczającego poziomu merytorycznego zgłoszonych prac.
 • Prezentowane prace nie mogą przedstawiać ani propagować zasad sprzecznych z dobrym wychowaniem i kulturą osobistą.
 • Prace lapbook należy dostarczyć do 25 listopada 2019 r.
 • Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszej pracy.

 

Zasady uczestnictwa:

 • Tematyka prac - „Zakochaj się w Szkocji".
 • Lapbook powinien mieć formę nie mniejszą niż A4 i nie większą niż A3.
 • Dozwolone są różne techniki wykonania lapbooka.
 • Dopuszczalne jest wykorzystanie zeskanowanych ilustracji i tekstów pisanych na komputerze.

Kryteria oceniania:

 • oryginalność,
 • kreatywność,
 • estetyka,
 • poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa,
 • samodzielność.