Konferencja "Negocjacje z samobójcą: nie skacz, porozmawiajmy"

Starosta Głogowski Jarosława Dudkowiak zaprasza na kolejną edycję konferencji powiatowej związanej z tematyką zjawiska samobójstw: "NEGOCJACJE Z SAMOBÓJCĄ: NIE SKACZ, POROZMAWIAJMY"

DATA: 23.10.2019 r. środa w godz. 16:00-18:30

Miejsce: aula I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Program konferencji:
16.00-16.10 Otwarcie konferencji p. Jarosław Dudkowiak- Starosta Głogowski
16.10-16.55 Wykład pt. "Otwarty dialog jako profilaktyka i leczenie w sytuacjach kryzysu emocjonalnego" - p. Katarzyna Hanke- psycholog Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich w Głogowie
16.55-17.40 Wykład pt."Mediacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych w życiu" - p. Iwona Zaglaniczna- mediator Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich w Głogowie
17.40-18.25 Wykład pt."Profilaktyka w negocjacjach z samobójcą"sierż.szt. Dawid Marczyński- funkcjonariusz Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Wojewódzkiej Grupy Negocjacyjnej
18.30 Zakończenie