Zmieniony plan pracy szkoły

W związku z wysokimi temperaturami, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, w trosce o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r. wprowadza skrócony plan zajęć. 


1.    8.00-8.35

2.    8.40-9.15

3.    9.20-9.55

4.    10.00-10.35

·                  Przerwa 15 min.

5.    10.50-11.25

6.    11.30-12.05

7.    12.10-12.45

8.    12.50-13.25

9.    13.30-14.05

10.  14.10-14.45