Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
https://zszoi.com.pl

03 września 2018 15:09 | Aktualności

Jak co roku we wrześniu!!!

Hej! Hej! Już czas – szkoła woła Was.

Niestety wakacje są już tylko wspomnieniem. Nadszedł czas na naukę, wzmożony wysiłek i obowiązki szkolne. Życzymy wszystkim uczniom sukcesów, optymizmu i wiary we własne możliwości, a nauczycielom cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Pamiętajmy jednak, że najlepsze efekty osiągniemy łącząc umiejętnie pracę z racjonalnym wypoczynkiem i oby nam wszystkim sprzyjały przychylne wiatry w całym roku szkolnym 2018/2019.

Serdecznie i ciepło pozdrawia Alina Karolczak

Zdjęcia: