Składanie wniosków o dofinansowanie do wypoczynku letniego

 

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową ,COVID – 19, oraz koniecznością zachowania niezbędnych środków ostrożności, bardzo prosimy o przesyłanie wniosków o dofinansowanie do wypoczynku letniego drogą elektroniczną. Wzór wniosku został zamieszczony w zakładce Pomoc socjalna. Należy go wydrukować, dokładnie i czytelnie wypełnić, podpisać, zeskanować  i odesłać .

 

Nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi prosimy o przesłanie wniosków na adres : ewa.k@zszoi.com.pl (z  dopiskiem: wniosek, wypoczynek letni).

 

Emerytów oraz rencistów prosimy o przesłanie wniosków na e-mail sekretariatu szkoły: sekretariat@zstio.glogow.pl ( z dopiskiem: wniosek, wypoczynek letni).

 

Emerytowani nauczyciele proszeni są o wypełnienie i dołączenie dodatkowo do wniosku oświadczenia o wysokości emerytury ( wzór oświadczenia został zamieszczony w zakładce Pomoc socjalna  wraz z wzorem wniosku). Wypełnienie oświadczenia jest niezbędne do dokonania odpisu na ZFŚS.

 

Osoby, które z różnych przyczyn nie mają możliwości  pobrania, wydrukowania i przesłania podpisanych dokumentów drogą elektroniczną, mogą zgłosić się do szkoły ( z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności) 11 i 15 maja 2020r. w godzinach od 8.00 do 11.00 ( sala nr 106), gdzie dyżur będzie pełniła p. Alina Karolczak. Ponieważ szkoła  jest zamknięta, wejście do niej będzie możliwe tylko po telefonicznym skontaktowaniu się z osobą dyżurującą ( tel. 500 167 794).

 

Wnioski należy złożyć/przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 r.

Wnioski złożone po terminie lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                              

 

                                                                                                               Komisja Zakładowego

                                                                                                               Fundusu Świadczeń

                                                                                                               Socjalnych

                                                                                                               przy ZSTiO w Głogowie

  Wypoczynek letni- wniosek

  Oświadczenie emerytowanych nauczycieli