Składanie wniosków o świąteczną pomoc finansową

 

Szanowni Państwo, wnioski o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami tzw. "pomoc świąteczna" prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2020 r. (tj. wtorek).

Druk można pobrać i wydrukować ze strony szkoły- zamieszczony poniżej (wniosek pomoc świąteczna załącznik nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSTiO w Głogowie). Istnieje także możliwość pobrania druku u Pani woźnej, przy wejściu do szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

Wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną, złożyć u pani woźnej lub wrzucić do skrzynki przy głównym wjeściu (skrzynka opróżniana jest w godzinach od 8.00 do 15.00)