Terminarz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów Technikum nr  2 :


klasa                                      termin                                              ilość tygodni/godzin

3 Ta - cała              20.04.2020 - 18.05.2020                                           4/160

3 Tb - cała             02.03.2020 - 27.03.2020                                4/160

2 Ta - grupa TOT    02.03.2020 - 27.03.2020                                   4/160

 

UCZEŃ ZSTiO SKIEROWANY NA PRAKTYKĘ  ZAWODOWĄ MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ:

  1. Legitymację szkolną
  2. Książeczkę zdrowia (podbitą przez lekarza medycyny pracy)- uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej
  3. Ubezpieczenie (szkolne lub prywatne)
  4. Wypełniony dzienniczek praktyk a w nim podpisany regulamin praktyk
  5. Zgodę rodziców
  6. Z wyżej wymienionymi dokumentami należy zgłosić się do kierownika szkolenia praktycznego - p. Anny Wrony