W tabelach opublikowanych poniżej, w rubryce "tytuł podręcznika" podane są klasy, w których dany podręcznik obowiązuje.


Podręczniki na cały okres edukacyjny dla klas pierwszych rozpoczynających edukację
w naszej szkole w roku szkolnym:

Podręczniki dla klas pierwszych od roku 2020/2021

do przedmiotów ogólnokształcących:

  2020 2021 LO

  2020 2021 technikum

  2020 2021 branzowa

do przedmiotów zawodowych:

  2020 2021 organizacja turystyki

  2020 2021 technik reklamy

  2020 2021 usług fryzjerskich

  2020 2021 branżowa fryzjerPodręczniki dla klas pierwszych od roku 2019/2020

  Podręczniki od roku 2019-20 GIM

  Podręczniki od roku 2019-20 SP 

  Zestaw programow od 2019-20 GIM

  Zestaw programow od 2019-20 SP

Uczniowie będą mogli nabyć podręczniki od starszych kolegów na kiermaszach organizowanych we wrześniu.

Informujemy także, że w miesiącu wrześniu podręczniki nie będą wymagane. 

  Podręczniki -2018-2019

  Podręczniki - 2017-2018

  Podręczniki -2016-2017