Uwaga

 Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

zaprasza na kolejną edycję konferencji powiatowej związanej z tematyką zjawiska samobójstw:
Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie

 Data konferencji: 05 czerwca 2019r. (środa) w godz. 15.00 – 18.00

Miejsce konferencji: aula I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

 Szczegóły --->>   Zaproszenie - konferencja 5 czerwca 2019Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

  • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego
 
 

Instytucje i organizacje działające na terenie miasta Głogowa
na rzecz pomocy społecznej

PCPPPiDN - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli,

ul. Folwarczna 52, tel.833-32-93; http://www.pcpppidn.eu/

SZANSA” - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży, ul. Perseusza 13, tel.832-18-04; 727-60-70; http://szansa.glogow.org/

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Słowiańska 13, tel.834-25-10-03, 831-30-28, http://www.pcpr.glogow.pl

PCPZ – Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, ul. Słowiańska 13, tel.833-21-46;

MCWR – Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, ul. Folwarczna 7, tel.76 853 38 32; http://www.mcwr.glogow.pl

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 4, tel.727-65-00; http://www.mops.glogow.pl

Komenda Powiatowa Policji, ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 727-72-00; http://www.glogow.policja.gov.pl

MOK – Miejski Ośrodek Kultury, pl. Konstytucji 3 Maja 2, tel. Sekretariat - 76 833 65 71 i 76 833 41 40
tel. Biuro Obsługi Klienta MOK - 76 833 65 74 i 76 835 66 30; http://www.mok.glogow.pl

PCK – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. 1-Maja 25, tel.834-22-65;

Prokuratura Rejonowa w Głogowie, ul. Sienkiewicza , tel. 727-15-00; http://www.prokuratura.legnica.pl

Sąd Rejonowy,ul. Kutrzeby 2,tel.833-44-17,Wydział Rodzinny i Nieletnich, tel. 833-30-85; http://www.glogow.sr.gov.pl