link do rekrutacji po GIMNAZJUM   

link do rekrutacji po S.P


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie ogłasza w roku szkolnym 2019/2020 nabór do czterech oddziałów klas pierwszych na podbudowie trzyletniego gimnazjum oraz pięciu oddziałów klas pierwszych na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Typ szkoły

Nazwa zawodu

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

liczba oddziałów (5)

oferta dla absolwentów gimnazjum

liczba oddziałów (4)

branżowa szkoła
I stopnia*

oddział wielozawodowy

1 (30 miejsc)

oddział wielozawodowy

½ (15 miejsc)

fryzjer

1 (30 miejsc)

fryzjer

½ (15 miejsc)

liceum ogólnokształcące*

oddział ogólny

1 (30 miejsc)

oddział ogólny

1 (30 miejsc)

technikum

technik reklamy

½ (15 miejsc)

technik reklamy

½ (15 miejsc)

technik usług fryzjerskich

½ (15 miejsc)

technik usług fryzjerskich

½ (15 miejsc)

technik organizacji turystyki

½ (15 miejsc)

technik organizacji turystyki

½ (15 miejsc)

technik fotografii i multimediów

½ (15 miejsc)

technik fotografii i multimediów

½ (15 miejsc)

* Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możliwość utworzenia 20. osobowych oddziałów integracyjnych lub 5. osobowych oddziałów specjalnych

We wszystkich oddziałach klas pierwszych (dotyczy zarówno absolwentów trzyletniego gimnazjum, jak również ośmioletniej szkoły podstawowej językiem obcym nowożytnym, nauczanym jako: pierwszy język - będzie język angielski, drugi język - będzie język niemiecki.

 

Oddziały klas pierwszych dla kandydatów - absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Typ szkoły

oddział

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane do poszczególnych oddziałów

branżowa szkoła
I stopnia*

oddział wielozawodowy

---

z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie

fryzjer

---

liceum ogólnokształcące*

oddział ogólny

geografia, matematyka

z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie

technikum

technik reklamy

matematyka

z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie

technik usług fryzjerskich

matematyka

technik organizacji turystyki

matematyka

technik fotografii i multimediów

matematyka

 

Oddziały klas pierwszych dla kandydatów - absolwentów gimnazjum

Typ szkoły

oddział

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane do poszczególnych oddziałów

branżowa szkoła
I stopnia*

oddział wielozawodowy

---

z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie

fryzjer

---

liceum ogólnokształcące*

oddział ogólny

j. angielski, geografia, matematyka

z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie

technikum

technik reklamy

j. angielski, matematyka

z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie

technik usług fryzjerskich

j. polski, matematyka

technik organizacji turystyki

j. angielski, matematyka

technik fotografii i multimediów

j. angielski, matematyka

  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, 2 września godz 9.00