- Technik fotografii i multimediów – to zawód łączący umiejętności techniczne
z wrażliwością na estetykę. Organizacja planu zdjęciowego, rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych to niektóre z zadań technika fotografii i multimediów. Absolwent tego kierunku może pracować w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, laboratoriach policyjnych, redakcjach gazet, wydawnictwach, drukarniach, telewizji
i wytwórniach filmowych.Kwalifikacje:           

K1 - Rejestracja i obróbka obrazu (AU.23.)          

K2 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (AU.28.)   

 

Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie fotografii, dwie bardzo dobrze wyposażone ciemnie fotograficzne, nowoczesne pracownie multimedialne i pracownię rysunku w których uczniowie odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych.

 

Wybierając ten kierunek kształcenia, nauczysz się:

 •  Przygotowania planu zdjęciowego.
 • Rejestrowania obrazu.

 • Obróbki i publikowania obrazu.

 • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych.

 • Wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

 

Przedmioty zawodowe:

 •  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

 • Działalność gospodarcza w fotografii.

 • Rysunek.

 • Język angielski zawodowy.  

 • Kompozycja obrazu.  

 • Estetyka i historia fotografii.  

 • Teoria obrazu fotograficznego.  

 • Urządzenia i sprzęt w fotografii.  

 • Cyfrowe technologie multimedialne.

 • Techniki fotograficzne.

 • Cyfrowa obróbka obrazu.

 • Przygotowanie materiałów cyfrowych.

 • Projekty multimedialne.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej.

 

Absolwenci tego kierunku mają możliwość zatrudnienia w:

 

 • Zakładach fotograficznych.

 • Fotograficznych punktach usługowych.

 • Przemysłowych laboratoriach fotograficznych.

 • Redakcjach gazet.

 • Agencjach reklamowych.

 • Studiach graficznych i filmowych.

 • Archiwach i bibliotekach państwowych.

 • Laboratoriach policyjnych.

 • Przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej.

 

 • REKRUTACJA- linki do stron zamieszczone są w zakładce "Rekrutacja 2019". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 768339634 wew. 31