- Technik fotografii i multimediów – to zawód łączący umiejętności techniczne
z wrażliwością na estetykę. Organizacja planu zdjęciowego, rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych to niektóre z zadań technika fotografii i multimediów. Absolwent tego kierunku może pracować w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, laboratoriach policyjnych, redakcjach gazet, wydawnictwach, drukarniach, telewizji
i wytwórniach filmowych.

Kwalifikacje: (podstawa programowa 2017r. - czteroletnie technikum)       

AU.23 - Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu - egzamin po III klasie      

AU.28 - Realizacja projektów multimedialnych - egzamin po I półroczu klasy IV

Od roku szkolnego 2019/2020 nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:

AUD.02 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu- egzamin po III klasie

AUD.05 - Realizacja projektów graficznych i multimedialnych - egzamin po I półroczu klasy V

Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie fotografii, dwie bardzo dobrze wyposażone ciemnie fotograficzne, nowoczesne pracownie multimedialne i pracownię rysunku w których uczniowie odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych.

Praktyka zawodowa dla uczniów czteroletniego technikum odbywa się w klasie III (160 godzin, przez 4 tygodnie).

Praktyka zawodowa dla uczniów pięcioletniego technikum realizowana będzie w klasie III oraz IV (140 godzin w danym roku, przez 4 tygodnie).

Wybierając ten kierunek kształcenia, nauczysz się:

 •  Przygotowania planu zdjęciowego.
 • Rejestrowania obrazu.

 • Obróbki i publikowania obrazu.

 • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych.

 • Wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Przedmioty zawodowe:

 •  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów.

 • Działalność gospodarcza w fotografii.

 • Rysunek.

 • Język angielski zawodowy.  

 • Kompozycja obrazu.  

 • Estetyka i historia fotografii.  

 • Teoria obrazu fotograficznego.  

 • Urządzenia i sprzęt w fotografii.  

 • Cyfrowe technologie multimedialne.

 • Techniki fotograficzne.

 • Cyfrowa obróbka obrazu.

 • Przygotowanie materiałów cyfrowych.

 • Projekty multimedialne.

 

Absolwenci tego kierunku mają możliwość zatrudnienia w:

 • Zakładach fotograficznych.

 • Fotograficznych punktach usługowych.

 • Przemysłowych laboratoriach fotograficznych.

 • Redakcjach gazet.

 • Agencjach reklamowych.

 • Studiach graficznych i filmowych.

 • Archiwach i bibliotekach państwowych.

 • Laboratoriach policyjnych.

 • Przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej.