Klasy wielozawodowe - rok szkolny 2018/2019

 Harmonogram kursów dla klas II

kurs dla mechaników pojazdów samochodowych w Głogowie:  od 05.11.2018 do 30.11.2018

kurs dla sprzedawców w Legnicy: od 02.01.2019 do  25.01.2019

kurs dla cukierników w Legnicy:  od 05.11.2018  do  30.11.2018

kurs dla lakierników w Świdnicy:  od 04.09.2018  do  28.09.2018

kurs dla kucharzy w Legnicy :      od 03.09.2018  do  28.09.2018

kurs dla elektryków w Jaworze:   od 03.12.2018  do  11.01.2019

kurs dla stolarzy w Jaworze:       od 03.09.2018  do  28.09.2018

 

Harmonogram kursów dla klas III

kurs dla cukierników w Legnicy:  od 13.05.2019  do  07.06.2019

kurs dla mechaników pojazdów samochodowych w Głogowie:  od  01.10.2018  do  29.10.2018

kurs dla kucharzy w Legnicy:       od 13.05.2019  do  07.06.2019 

kurs dla lakierników w Świdnicy:   od 11.02.2019  do  08.03.2019

kurs dla sprzedawców w Legnicyod 13.05.2019  do  07.06.2019

kurs dla elektryków w Świdnicy:   od  29.10.2018  do  23.11.2018 ( bez 01.11 oraz 02.11.2018)

kurs dla stolarzy w Świdnicy:         od  26.11.2018  do  21.12.2018

kurs dla piekarzy w Legnicy:       od  05.11.2018  do  30.11.2018Harmonogram kursów dla klas I

 

kurs dla cukierników w Legnicy:              od  11.03.2019  do  05.04.2019

kurs dla kucharzy w Legnicy:                    od  13.05.2019  do  07.06.2019

kurs dla sprzedawców w Legnicy:            od  11.03.2019  do  05.04.2019

kurs dla elektryków we Wschowie:         od  25.02.2019  do  22.03.2019

kurs dla lakierników we Wschowie:         od  03.12.2018  do  11.01.2019

kurs dla stolarzy we Wschowie:               od  06.05.2019  do  31.05.2019

kuurs dla mechaników poj. sam. we Wschowie:      od  06.05.2019  do  31.05.2019

    

 

Adresy ośrodków kursowych:


 

Głogowskie Centrum  Edukacji Zawodowej

w Głogowie        

ul. Piotra Skargi 29, 

67-200 Głogów

tel. (76) 8334018

www.cez.glogow.pl   e-mail: centrum@cez.glogow.pl

 

kurs dla:

- mech. pojazdów samochodowych

 

CKU Legnica

ul. Lotnicza 26, tel. 76-8524246;

Internat znajduje się przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy

ul. Szewczenki (dawna ul. Pancerna) 10,

59-220 Legnica
tel./fax (76) 723-31-06

zso4legnica@op.pl

 

 

kurs dla:

- cukierników

- kucharzy

-sprzedawców

- piekarzy

Internat

ul. Szewczenki (Pancerna) 10,

koszt ok. 330 zł

z wyżywieniem,

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

w Jaworze
ul. Wrocławska 30A
59-400 Jawor
tel./fax: (76) 870-30-88

e-mail: pckzjawor@poczta.internetdsl.pl

 

 

kurs dla:

- lakierników

- elektryków

- murarzy

- stolarzy

Internat - ul. Starojaworska 7

tel. 76-870-28-39

koszt pobytu w internacie: koszt zakwaterowania - 140 zł; koszt wyżywienia - dzienna stawka - 14 zł ( śniadanie, obiad, kolacja)

W internacie pobierana jest kaucja zwrotna - 40 zł

przyjazd do internatu w niedzielę po godzinie 16.00

 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Świdnicy

Ul. Sikorskiego 41

58-105  Świdnica

tel . ( 74) 8524076


kurs dla:

- elektryków

- lakierników

- stolarzy

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół Mechanicznych:

- koszt pobytu: 120 zł + kaucja 100 zł

- obowiązek wykupu wyżywienia: dzienna stawka 16 zł.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO

we Wschowie

Plac  Kosynierów  1

67-400  Wschowa  

tel/fax  065 540 22 92; internat  798 807 437

www.ckuip.wschowa.com.pl      e- mail: ckuip@wschowa.com.pl


kurs dla:

- lakierników

- elektryków

- stolarzy

- mech. poj. sam.

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie - szkoła, internat i stołówka w jednym budynku.

Koszt pobytu w internacie + wyżywienie wynosi 300 zł

Opłatę można wpłacać na konto:

BS Wschowa 35 8669 0001 2011 0012 3868 0001

Kaucja za pościel w internacie - 5 zł

Koszt wypożyczenia książek - 10 zł

W niedzielę internat czynny od godz. 14 do 22 - w niedzielę brak wyżywienia w internacie, pobyt w internacie od niedzieli do piatku

Do internatu należy zabrać oświadczenie podpisane przez Rodziców.

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy wielozawodowej przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (wzór do pobrania w sekretariacie). Przed wyborem zawodu należy wykonać badania lekarskie o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu.

- klasa wielozawodowa, wyboru zawodu dokonuje uczeń,
- w szkole odbywa się nauczanie przedmiotów ogólnokształcących,
- przedmioty zawodowe realizowane są na kursach w Głogowie, Legnicy, Jaworze oraz Świdnicy,
- nauka w klasie integracyjnej liczącej do 20 osób,
- opieka i pomoc nauczyciela wspomagającego dla osób z orzeczeniem.
Uczniowie wymagający usprawniania są objęci opieką nauczycieli specjalistów podczas zajęć rewalidacyjnych.
Czas nauki w szkole zawodowej zaliczany jest do stażu pracy.

  • REKRUTACJA- linki do stron zamieszczone są w zakładce "Rekrutacja 2019". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 768339634 wew. 31