Klasy wielozawodowe - rok szkolny 2019/2020

 Harmonogram kursów dla klas II

kurs dla mechaników pojazdów samochodowych we Wschowie:  od 02.09.2019 do 27.09.2019

kurs dla cukierników w Legnicy: od 02.09.2019 do  27.09.2019

kurs dla sprzedawców w Legnicy: od 30.09.2019  do  25.10.2019   oraz od  28.10.2019   do  22.11.2019

kurs dla lakierników we Wschowie:  od 02.09.2019  do  27.09.2019

kurs dla kucharzy w Legnicy :      od 02.09.2019  do  27.09.2019

kurs dla elektryków we Wschowie:   od 30.09.2019  do  25.10.2019

kurs dla stolarzy we Wschowie:       od 25.11.2019  do  20.12.2019

 

Harmonogram kursów dla klas III

kurs dla cukierników w Legnicy:  od 11.05.2020  do  05.06.2020

kurs dla mechaników pojazdów samochodowych w Głogowie:  od  03.10.2019  do  31.10.2019

kurs dla kucharzy w Legnicy:       od 11.05.2020  do  05.06.2020 

kurs dla lakierników we Wschowie:  od  28.10.2018  do  22.11.2019

kurs dla sprzedawców w Legnicyod 11.05.2020  do  05.06.2020

kurs dla elektryków w Świdnicy:   od  30.09.2019  do  25.10.2019

kurs dla stolarzy w Świdnicy:         od  28.10.2019  do  22.11.2019 (bez 01.11 oraz 11.11.2019)


Harmonogram kursów dla klas I - terminy kursów bedą podane w późniejszym czasie - kursy dla klas pierwszych rozpoczynają się od stycznia 2020r.

 

Adresy ośrodków kursowych:


 

Głogowskie Centrum  Edukacji Zawodowej

w Głogowie        

ul. Piotra Skargi 29, 

67-200 Głogów

tel. (76) 8334018

www.cez.glogow.pl   e-mail: centrum@cez.glogow.pl

 

kurs dla:

- mech. pojazdów samochodowych

 

CKU Legnica

ul. Lotnicza 26, tel. 76-8524246;

Internat znajduje się przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy

ul. Szewczenki (dawna ul. Pancerna) 10,

59-220 Legnica
tel./fax (76) 723-31-06

zso4legnica@op.pl

 

 

kurs dla:

- cukierników

- kucharzy

-sprzedawców

- piekarzy

Internat

ul. Szewczenki (Pancerna) 10,

koszt ok. 330 zł

z wyżywieniem,

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

w Jaworze
ul. Wrocławska 30A
59-400 Jawor
tel./fax: (76) 870-30-88

e-mail: pckzjawor@poczta.internetdsl.pl

 

 

kurs dla:

- lakierników

- elektryków

- murarzy

- stolarzy

Internat - ul. Starojaworska 7

tel. 76-870-28-39

koszt pobytu w internacie: koszt zakwaterowania - 140 zł; koszt wyżywienia - dzienna stawka - 14 zł ( śniadanie, obiad, kolacja)

W internacie pobierana jest kaucja zwrotna - 40 zł

przyjazd do internatu w niedzielę po godzinie 16.00

 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Świdnicy

Ul. Sikorskiego 41

58-105  Świdnica

tel . ( 74) 8524076


kurs dla:

- elektryków

- lakierników

- stolarzy

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół Mechanicznych:

- koszt pobytu: 120 zł + kaucja 100 zł

- obowiązek wykupu wyżywienia: dzienna stawka 16 zł.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO

we Wschowie

Plac  Kosynierów  1

67-400  Wschowa  

tel/fax  065 540 22 92; internat  798 807 437

www.ckuip.wschowa.com.pl      e- mail: ckuip@wschowa.com.pl


kurs dla:

- lakierników

- elektryków

- stolarzy

- mech. poj. sam.

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie - szkoła, internat i stołówka w jednym budynku.

Koszt pobytu w internacie + wyżywienie wynosi 300 zł

Opłatę można wpłacać na konto:

BS Wschowa 35 8669 0001 2011 0012 3868 0001

Kaucja za pościel w internacie - 5 zł

Koszt wypożyczenia książek - 10 zł

W niedzielę internat czynny od godz. 14 do 22 - w niedzielę brak wyżywienia w internacie, pobyt w internacie od niedzieli do piatku

Do internatu należy zabrać oświadczenie podpisane przez Rodziców.

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy wielozawodowej przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (wzór do pobrania w sekretariacie). Przed wyborem zawodu należy wykonać badania lekarskie o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu.

- klasa wielozawodowa, wyboru zawodu dokonuje uczeń,
- w szkole odbywa się nauczanie przedmiotów ogólnokształcących,
- przedmioty zawodowe realizowane są na kursach w Głogowie, Legnicy, Jaworze oraz Świdnicy,
- nauka w klasie integracyjnej liczącej do 20 osób,
- opieka i pomoc nauczyciela wspomagającego dla osób z orzeczeniem.
Uczniowie wymagający usprawniania są objęci opieką nauczycieli specjalistów podczas zajęć rewalidacyjnych.
Czas nauki w szkole zawodowej zaliczany jest do stażu pracy.