Technik organizacji reklamy:

Nauka trwa 4 lata

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:

AU.29 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych – egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

AU.30 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej – egzamin  odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Od roku szkolnego 2019/2020 kierunek zmienia nazwę na: technik reklamy (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Od pierwszego września 2019r. nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje:

PGF. 07 - Wykonywanie przekazu reklamowego - egzamin odbywa się pod koniec klasy III

PGF. 08 - Zarządzanie kampanią reklamową - egzamin odbywa się po I półroczu klasy V

Praktyka zawodowa dla uczniów czteroletniego technikum odbywa się w klasie trzeciej (160 godzin, przez 4 tygodnie).

Praktyka zawodowa dla uczniów pięcioletniego technikum realizowana będzie w klasie trzeciej i czwartej ( po 140 godzin w danym roku, przez 4 tygodnie).

Szkoła posiada nowoczesną pracownię multimedialną, pracownię rysunku i fotografii, w której uczniowie odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych.

Wybierając ten kierunek kształcenia, nauczysz się elementów marketingu, organizacji i psychologii reklamy, zasad public relations, podstaw grafiki komputerowej i fotografii.

Przedmioty zawodowe:

 • sprzedaż w reklamie,
 • organizacja sprzedaży reklamy,
 • marketing działalności reklamowej,
 • projektowanie kampanii reklamowych,
 • organizacja i techniki reklamy,
 • elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • działalność gospodarcza w reklamie,
 • rysunek i liternictwo,
 • język angielski zawodowy.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość zatrudnienia w:

Pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

 • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
 • pracownik działu kreatywnego,
 • autor tekstów i sloganów (copywriter),
 • projektant grafiki (art designer),
 • pracownik działu produkcyjnego,
 •  pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu badań rynkowych.

Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

 • specjalista do spraw marketingu,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

 • pracownik biura reklamy,
 • akwizytor.