Technik organizacji reklamy:

Nauka trwa 4 lata

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:

AU.29 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych – egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

AU.30 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej – egzamin  odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Szkoła posiada nowoczesną pracownię multimedialną, pracownię rysunku i fotografii, w której uczniowie odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych.

Wybierając ten kierunek kształcenia, nauczysz się elementów marketingu, organizacji i psychologii reklamy, zasad public relations, podstaw grafiki komputerowej i fotografii.

Przedmioty zawodowe:

 • sprzedaż w reklamie,
 • organizacja sprzedaży reklamy,
 • marketing działalności reklamowej,
 • projektowanie kampanii reklamowych,
 • organizacja i techniki reklamy,
 • elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • działalność gospodarcza w reklamie,
 • rysunek i liternictwo,
 • język angielski zawodowy.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość zatrudnienia w:

Pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

 • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
 • pracownik działu kreatywnego,
 • autor tekstów i sloganów (copywriter),
 • projektant grafiki (art designer),
 • pracownik działu produkcyjnego,
 •  pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu badań rynkowych.

Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

 • specjalista do spraw marketingu,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

 • pracownik biura reklamy,
 • akwizytor.
 • REKRUTACJA- linki do stron zamieszczone są w zakładce "Rekrutacja 2019". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 768339634 wew. 31