angielski zawodowy dla turystyki

 

TECHNIK  OBSŁUGI  TURYSTYCZNEJ

Kierunek dla wszystkich pragnących spełniać marzenia o podróżach, doświadczać piękna otaczającego świata oraz poznawać tradycje i obyczaje innych krajów.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie (nauka trwa 4 lata):

 TG.14 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych –  egzamin  odbywa się pod koniec klasy drugiej.

TG.15 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – egzamin odbywa się pod koniec  pierwszego semestru klasy czwartej.

Od roku szkolnego 2019/2020 kierunek zmienia nazwę na:  technik organizacji turystyki  (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Od 1 września 2019r. nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin po III klasie

HGT. 08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - egzamin po I półroczu klasy V

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Geografia turystyczna,
 • Język obcy w turystyce.
 • Organizacja imprez i usług turystycznych,
 • Podstawy turystyki,
 • Marketing usług turystycznych,
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce,

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Obsługa turystyczna,
 • Obsługa informatyczna w turystyce,
 • Informacja turystyczna,
 • Praktyki zawodowe odbywają się w atrakcyjnych miejscach regionu i całego kraju  w  klasie drugiej i trzeciej (160 godzin przez 4 tygodnie) - dla uczniów czteroletniego technikum.
 • Praktyki zawodowe dla uczniów pięcioletniego technikum odbywać się będą w klasie trzeciej oraz czwartej (140 godzin w danym roku przez 4 tygodnie)

 Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.
 • organizowania działalności turystycznej.

Absolwenci tego kierunku mają możliwości zatrudnienia:

 • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą kongresów i konferencji,
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu,
 • w biurach podróży  i  agroturystyce,
 •  w hotelach,
 •  izbach turystyki,
 • punktach informacji turystycznej, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej,
 • mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 Po ukończeniu dodatkowych kursów można podnieść kwalifikacje zawodowe i zostać:

 • pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • animatorem czasu wolnego.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować  kształcenie w zawodzie na kierunkach:

 • turystyka,
 • rekreacja,
 • zarządzanie,
 • marketing,
 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • public relations.

 

 

 

 

Więcej zdjęć kliknij tutaj kliknij tutaj kliknij tutaj