Technikum usług fryzjerskich – stylizacja i wizaż fryzur:

 

Nauka w technikum trwa 4 lata,  obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe:

AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – egzamin na koniec III klasy

AU.26 - Projektowanie fryzur - egzamin po I semestrze IV klasy

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie: technik strzyżenia, koloryzacji, trwałego prostowania włosów, stylingu, wykonywania wszystkich typów trwałych oraz fryzur okolicznościowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły w dwóch bogato wyposażonych salonach fryzjerskich.  

Czterotygodniowe praktyki zawodowe realizowane są w klasie trzeciej w salonach fryzjerskich w Polsce oraz Niemczech.

Nasza szkoła jest ośrodkiem OKE- egzaminy zawodowe odbywają się w szkole

Cyklicznie organizujemy prestiżowy konkurs ,,Fryz- Art”

Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach fryzjerskich

 Przedmioty zawodowe:

–    podstawy fryzjerstwa

–    techniki fryzjerskie

–    organizacja salonu  fryzjerskiego

–    wizualizacja we fryzjerstwie

–    wizualizacja  wizerunku

–     język obcy zawodowy

–    procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur (pracownia fryzjerska)

Ukończenia tego kierunku stwarza absolwentom możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia w salonach fryzjerskich lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Warunkiem przyjęcia do technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

więcej zdjęć kliknij tutaj    kliknij tutaj    kliknij tutaj

 

  • REKRUTACJA- linki do stron zamieszczone są w zakładce "Rekrutacja 2019". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 768339634 wew. 31