AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Dla Rodziców

 

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? - broszura informacyjna opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Harmonogram pracy szkoły w II semestrze

10 kroków -jak stać się dobrym rodzicem

Cyberprzemoc_materiały dla rodziców.pdf

 UWAGA

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w bibliotece szkolnej są dostępne do wglądu:

  1. Statut szkoły
  2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania
  3. Programy nauczania z poszczególnych edukacji przedmiotowych
  4. Szkolne plany nauczania