Konsultacje w szkole


  Harmonogram pracy w II półroczu 

  10 kroków -jak stać się dobrym rodzicem

  Cyberprzemoc_materiały dla rodziców.pdf

 UWAGA

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019-2020 zamieszczone są w harmonogramie pracy szkoły na II półrocze

 

 

Uprzejmie informujemy, że w bibliotece szkolnej są dostępne do wglądu:

  1. Statut szkoły
  2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania
  3. Programy nauczania z poszczególnych edukacji przedmiotowych
  4. Szkolne plany nauczania