UBEZPIECZENIE UCZNIOWSKIE

COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP

Numer polisy na rok szkolny 2020/2021 : Polisa typ 184 nr 1011089

Druk zgłaszania szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia w załączone na dole strony

Szkody można zgłaszać online : https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new