1 [503x145]  

BEZPIECZNA SZKOŁA

NOWOCZESNA SZKOŁA

 

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

 

Cele projektu

 

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  • Promocja nowoczesnej szkoły.
  • Edukacja ekonomiczna.
  • Wsparcie aktywnych szkół.

 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa      w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

 

Koszty

   

Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został          w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany       na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia    do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

 

1 [503x145]  

 

 

 

Jak to działa?

 

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną           do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście   i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon).

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie).

 

 

Uwaga! Tylko do tych szkół, w których program rabatowy został uruchomiony i działa.

 

 

Program rabatowy

 

Dzięki Karcie Szkolnej można skorzystać z rabatów w sklepach, restauracjach czy centrach usługowo-rekreacyjnych w naszej okolicy. Są one udzielane posiadaczom Kart Szkolnych.

 

Program rabatowy ma na celu udzielanie uczniom rabatów u lokalnych firm     i wspieranie edukacji ekonomicznej, a dla przedsiębiorców wsparcie promocyjne na lokalnym rynku oraz dotarcie z ofertą do nowych klientów.

Poniżej zamieszczamy informację o partnerach Karty Szkolnej.