AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

eliciting new vocabulary