Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
http://zszoi.com.pl

26 września 2013 13:54 | Aktualności

Running Dictation

 

RUNNING DICTATION – wyniki konkursu

 

 

Dzisiejszy konkurs z języka angielskiego, który odbył się na 4. godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej, wygrał zespół z klasy 4Tb, w skład którego wchodziły: Magdalena Gudebska, Beata Dzumyk i Ewa Łochinowicz.

Na wyróżnienie zasłużył zespół z klasy 1Tc: Aleksandra Matuszak, Jagoda Sroka oraz Alicja Sowula.

 Gratulujemy zwycięzcom !!! J

 Dla wszystkich innych biorących udział w konkursie poprawnie ułożona historyjka wraz z rozwiązaniem poniżej…

 A man and his son had been to a party. They had had a very good time. It was raining and the road was wet. It was also very dark and visibility was low. A cat was crossing the road. The man swerved to avoid the cat. The car skidded on the wet road. It crashed into a tree. The man was killed instantly. His son was seriously injured. Someone called for an ambulance. It rushed the son to the hospital. He was immediately taken to the operating theatre. The surgeon washed and went into the theatre. The surgeon saw the boy and shouted: ‘My son, my son!”

 Why did the surgeon call: “My son, my son!”

                                         The surgeon was the boy’s MOTHER.

  

Do zapamiętania:

 a surgeon – chirurg

an operating theatre – sala operacyjna

Dziękuję wszystkim biorącym udział w konkursie.

Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście.

 

Gabriela Wrońska