AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie
DRZWI OTWARTE SZKOŁY - 24.04.2018 r. od godz. 9.00 PREZENTACJA KIERUNKÓW o godz. 9.00 oraz 11.00 DRZWI OTWARTE SZKOŁY - 24.04.2018 r. od godz. 9.00 PREZENTACJA KIERUNKÓW o godz. 9.00 oraz 11.00

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

szkoła ponadgimnazjalna

dolnośląskie

głogowski

Głogów

ul. Perseusza 5

Głogów

67-200

076-833-96-34 oraz 076-832-10-94
076-833-96-34
zszoi.glogow@wp.pl
zszoi.com.pl
dyrektor szkoły wew. 22
wicedyrektorzy szkoły wew. 23
główny księgowy wew.24
sala w-f wew. 25
kadry wew. 27
biblioteka wew. 28
pokój nauczycielski wew. 29
pedagog wew. 30
kier. gospodarczy wew. 32
pielęgniarka wew. 33

mgr Jolanta Zawartka
076-833-96-34 wew. 22

---Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. ks. Jana Twardowskiego
---Technikum Nr 2 kształcące w zawodach:
-technik usług fryzjerskich
-technik obsługi turystycznej
-technik organizacji reklamy
---Szkoła Branżowa I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi
-klasy wielozawodowe

Sekretariat szkolny jest czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 07.30-15.00