AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Technik fotografii i multimediów

- Technik fotografii i multimediów – to zawód łączący umiejętności techniczne
z wrażliwością na estetykę. Organizacja planu zdjęciowego, rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych to niektóre z zadań technika fotografii i multimediów. Absolwent tego kierunku może pracować w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, laboratoriach policyjnych, redakcjach gazet, wydawnictwach, drukarniach, telewizji
i wytwórniach filmowych.