AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Plan lekcji


Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 


 Plan od 1 października 2018 r.

Zastępstwa dostępne są w dzienniku elekrtonicznym