AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Klasy wielozawodowe

Klasy wielozawodowe - rok szkolny 2017/2018

 Harmonogram kursów dla klas II

kurs dla mechaników pojazdów samochodowych w Głogowie od 01.02.2018 do 28.02.2018

kurs dla sprzedawców w Legnicy ( 3 terminy kursów) : od 02.10.2017 do 27.10.2017 ; od 06.11.2017 do 30.11.2017  oraz 

od 04.12.2017 do 05.01.2018

kurs dla cukierników w Legnicy:  od 04.09.2017  do  29.09.2017

kurs dla lakierników w Świdnicy:  od 12.02.2018  do  09.03.2018

kurs dla kucharzy w Legnicy :   od 29.01.2018  do  23.02.2018

kurs dla piekarzy w legnicy:  od 04.04.2018  do  30.04.2018

kurs dla stolarzy w Świdnicy:  od 05.09.2017  do  29.09.2017

 

Harmonogram kursów dla klas III

kurs dla fryzjerów w Głogowie:  od 02.10.2017   do  27.10.2017

kurs dla cukierników w Legnicy:  od 04.04.2018  do  30.04.2018

kurs dla mechaników pojazdów samochodowych w Głogowie:  od  03.11.2017  do  30.11.2017

kurs dla kucharzy w Legnicy:  od 04.09.2017  do  29.09.2017  

kurs dla lakierników w Jaworze:  od  04.12.2017  do  12.01.2018 (przerwa od 02.01.  do  05.01.2018)

kurs dla sprzedawców w Legnicy (3 terminy kursów):   od 02.10.2017  do  27.10.2017;    od 06.11.2017  do  30.11.2017

oraz od  26.02.2018  do  23.03.2018.Harmonogram kursów dla klas I podany będzie w późniejszym terminie.

Uczniowie klas pierwszych  Branżowej Szkoły I Stopnia rozpoczynają  kursy od stycznia 2018r. 

    

 

Adresy ośrodków kursowych:


 

Głogowskie Centrum  Edukacji Zawodowej

w Głogowie        

ul. Piotra Skargi 29, 

67-200 Głogów

tel. (76) 8334018

www.cez.glogow.pl   e-mail: centrum@cez.glogow.pl

 

kurs dla:

- fryzjerów

- mech. pojazdów samochodowych

 

CKU Legnica

ul. Lotnicza 26, tel. 76-8524246;

Internat znajduje się przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy

ul. Szewczenki (dawna ul. Pancerna) 10,

59-220 Legnica
tel./fax (76) 723-31-06

zso4legnica@op.pl

 

 

kurs dla:

- cukierników

- kucharzy

-sprzedawców

- piekarzy

Internat

ul. Szewczenki (Pancerna) 10,

koszt ok. 330 zł

z wyżywieniem,

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

w Jaworze
ul. Wrocławska 30A
59-400 Jawor
tel./fax: (76) 870-30-88

e-mail: pckzjawor@poczta.internetdsl.pl

 

 

kurs dla:

- lakierników

- elektryków

- murarzy

- stolarzy

Internat - ul. Starojaworska 7

tel. 76-870-28-39

koszt pobytu w internacie: koszt zakwaterowania - 140 zł; koszt wyżywienia - dzienna stawka - 14 zł ( śniadanie, obiad, kolacja)

W internacie pobierana jest kaucja zwrotna - 40 zł

przyjazd do internatu w niedzielę po godzinie 16.00

 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Świdnicy

Ul. Sikorskiego 41

58-105  Świdnica

tel . ( 74) 8524076


kurs tylko dla lakierników i stolarzy I stopnia !!

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie przy Zespole Szkół Mechanicznych:

- koszt pobytu: 120 zł + kaucja 100 zł

- obowiązek wykupu wyżywienia: dzienna stawka 16 zł.

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy wielozawodowej przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (wzór do pobrania w sekretariacie). Przed wyborem zawodu należy wykonać badania lekarskie o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu.

- klasa wielozawodowa, wyboru zawodu dokonuje uczeń,
- w szkole odbywa się nauczanie przedmiotów ogólnokształcących,
- przedmioty zawodowe realizowane są na kursach w Głogowie, Lubinie, Legnicy, Jaworze oraz Świdnicy,
- nauka w klasie integracyjnej liczącej do 20 osób,
- opieka i pomoc nauczyciela wspomagającego dla osób z orzeczeniem.
Uczniowie wymagający usprawniania są objęci opieką nauczycieli specjalistów podczas zajęć rewalidacyjnych.
Czas nauki w szkole zawodowej zaliczany jest do stażu pracy.