AAA
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

REKRUTACJA 2017/2018

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
/nowa nazwa szkoły od roku szkolnego 2017/2018/
67-200 Głogów  Perseusza 5  tel./fax 76 833 96 34

Dyrektor – Jolanta Zawartka

W skład zespołu szkół wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego

W liceum proponujemy dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów maturalnych, naukę  w niewielkim oddziale integracyjnym liczącym maksymalnie do 20 uczniów, pracę z nauczycielem wspomagającym.

Technikum nr 2 kształcące w zawodach:

- technik usług fryzjerskich- stylizacja i wizaż fryzur, do wyboru specjalizacje, np. charakteryzacja filmowa i teatralna.

W technikum młodzież wykonuje: strzyżenia inspirowane najnowszymi trendami w modzie, system trwałego prostowania włosów, styling oraz wszystkie typy trwałych, innowacyjne techniki koloryzacji, fryzury okolicznościowe, kuracje na włosy z problemami.

Szkoła posiada dwie nowoczesne i bogato wyposażone pracownie fryzjerskie.

- technik obsługi turystycznej - ten szerokoprofilowy zawód umożliwia specjalizację w zakresie: informacji turystycznej, organizacji obsługi konferencji, animacji kultury.

Szkoła proponuje praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach naszego kraju ( pensjonatach, hotelach, restauracjach, biurach podróży).

-  technik organizacji reklamy

Szkoła kształci specjalistów w dziedzinie marketingu, organizacji i psychologii reklamy, Public Relations, podstaw grafiki komputerowej (grafika 3D).

Szkoła zapewnia zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych.

Uwaga!!! W nowym roku szkolnym 2017/2018 uruchamiamy nowe kierunki techniczne:

 - technik fotografii i multimediów,

- technik przemysłu mody.

technik fotografii i multimediów – to zawód łączący umiejętności techniczne z wrażliwością na  estetykę. Organizacja planu zdjęciowego, rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych to niektóre z zadań fototechnika. Absolwent tego kierunku może pracować w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, laboratoriach policyjnych, redakcjach gazet, wydawnictwach, drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych.

Technikum przemysłu mody to kierunek przygotowujący do projektowania i wytwarzania odzieży, kreowania wizerunku, projektowania działań związanych  z marketingiem mody, opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych.

Absolwent technikum może pracować w branży odzieżowej, tworzyć własne kolekcje ubiorów, zostać stylistą, projektantem mody, organizatorem pokazów mody.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi:

kierunek kształcenia – wielozawodowy .

Uczniowie kształcą się w wybranych przez siebie zawodach (np. fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, mechanik samochodowy, elektryk), przedmioty ogólnokształcące realizują w szkole, przedmioty teoretyczne zawodowe w ramach kształcenia kursowego, praktyki odbywają w zakładach rzemieślniczych.

          Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących umożliwia zdobycie ciekawego zawodu, przygotowuje absolwentów do pracy
w Polsce i krajach Unii Europejskiej, daje możliwość szerokiego rozwoju zainteresowań poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia. Nasi absolwenci studiują na kierunkach technicznych i humanistycznych, przygotowywani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoła uczestniczy w realizacji Projektu Unijnego Erasmus+ „ Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie- zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”.

Przystosowana jest do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

Postaw na przyszłość – wybierz ciekawy zawód – wybierz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących!

Więcej informacji na stronie: www.zszoi.com.pl, e-mail: zszoi.glogow@.wp.pl